Hệ thống phân phối

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI BA VÌ

Địa chỉ: Số 269, Tỉnh lộ 414 xã Thanh Mỹ – Thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội.

Điện thoại: 043 3839888                                   Fax: 043. 3932.568

Đại Diện:...

Xem chi tiết